Kari Anne D. Skretteberg
Innehaver – daglig leder
veterinær

Kari Anne var ferdig utdannet fra NVH 1997. I 2001 startet hun
sin egen klinikk i Modum, her har hun praktisert selv og har tilegnet
seg betydelig erfaring innen veterinærmedisin. Hun har tatt
etterutdannelse innen akupunktur, ultralyd og tannbehandling.

————————————————–