Hunder kan også få tannverk. En undersøkelse har vist at 75% av hunder over 2 år viser tegn på tannsykdom og man regner med at alle over 5 år har et tannproblem. Symptomene på tannsykdom kan være dårlig ånde, blødninger i tannkjøttet, endret adferd og spisevaner, løse tenner og sikling.

Tannpuss er en viktig del av stellet til din hund. Tennene er en potensiell helsefare ved at infeksjoner kan spre seg til hjerte, lever og nyre. Daglig tannstell anbefales og det vil bidra til god ånde og at dyret har det bra. De fleste hunder har behov for en profesjonell utført tannrens hos dyrlegen, hvert eller annet hvert år fra tre-fire års alder. Hos enkelte kan det være nødvendig langt tidligere.

Valpen er pattedyr og fødes uten tenner. De får et melketannsett og et blivende tannsett. Melketennene bryter frem ved 2-8 ukers alder og felles ved 2-6 mnd alder. Valpen har 28 melketenner og 42 blivende tenner. Under tannfellingen er det spesielt viktig å følge med i valpens munn da tilbakeholdte melketenner vil skade den blivende tann og må trekkes.

All tannbehandling hos oss foregår under bedøvelse. Vi utfører tannsteinsfjerning, etterpolering og tannfjerning her på klinikken.