Akupunktur

Akupunktur er en gammel kinesisk behandlingsmetode som vi benytter oss av
her på klinikken.

I kinesisk medisin ser en på kroppen som en helhet bestående
av en rekke vitale organer og energibaner ( meridianer) som binder organene
sammen. I dette kretsløpet skal energien strømme fritt og harmonisk, og er
en forutsetning for god helse. Det må være en likevekt mellom Yin og Yang,
kulde og varme og mellom hvile og aktivitet.

Akupunkturpunktene ligger langs disse usynlige meridianene.
Når man behandler disse punktene innvirker det på energisirkulasjonen og man
gjenoppretter kroppens harmoniske balanse.

Når kan akupunktur anvendes
Akupunktur kan brukes for å behandle en rekke sykdommer,
styrke immunforsvaret samt forebygge. På dyr ser vi god effekt ved muskel,
ledd, skjelettlidelser, bronkitt og fordøyelsesproblemer.

Behandlingen

Kari Anne Skretteberg er utdannet veterinær fra Norges Veterinærhøgskole i  1997. Hun har tatt påbyggning i akupunktur for dyr i Finland og har erfart at akupunktur er et effektivt hjelpemiddel for å bedre dyrs helse. Ved første konsultasjon vil Kari Ann konsentrere seg om å
stille en nøyaktig diagnose. Diagnosen danner grunnlaget for hvilke
akupunktørpunkter som skal behandles. Dyret legges på et mykt teppe og det
settes nåler i de valgte punkter. Vi benytter sterile engangsnåler av rustfritt
stål. Det settes mellom 1-20 nåler som kan sitte på i opptil 30
minutter.

Ofte blir dyr døsige under behandlingen, det er et tegn
på velvære og at kroppen balanseres. Hvor mange behandlinger som er nødvendig avhenger
av hva slags lidelse dyret har og hvor lenge dyret har hatt lidelsen, vanligvis bør en regne med
5-6 behandlinger før en oppnår ønsket effekt.