Røntgen er et nyttig hjelpemiddel med tanke på kirurgiske og indermedisinske problemstillinger. Eksempler på dette kan være alt fra nyresykdom, beinbrudd, alderdomsplager, kreft og fremmedlegemer.

Videre kan enkelte raser ha arvelige sykdommer knyttet til bevegelsesapparatet. Vi utfører rutinemessig røntgen av hofter, albuer, rygg og kne i forbindelse med Norsk Kennel Klubbs avlsarbeide.  De fleste raser røntges etter fylte 12 måneder, bortsett fra enkelte store raser som må være fylt 18 måneder. Her kan nevnes Leonberger, Gran Danois, Sankt Bernhardshund, Bordeaux Dogge, Bullmastiff, Engelsk Mastiff, Landseer, Maremma, Napolitansk Mastiff, New Foundlandshund og Pyreneerhund. Hunder som skal røntges i denne forbindelse må være id merket, dette kan gjøres samtidig med fotograferingen om hunden ikke er merket fra før. Stamtavlen må også medbringes ved ønske om denne type røntgenbilder.