Åpningstider:
Mandag kl 09:00-18:00
Tirsdag kl 12:00-16:00
Torsdag kl 10:00-18:00
Onsdag og fredag kl 10:00-16:00
Lørdag: etter avtale
Timebestilling telefon: 66 75 20 10
Midlertidig åpningstider.Ved behov utenom åpningstidene, kan veterinær kontaktes på tlf 90186968

Informasjon til våre kunder ang. byggeprosjekt på tomten hvor vi holder til:
Byggesaken er ikke godkjent. Det foreligger for tiden innsigelser på kommunens vedtak som er oversendt fylkesmannen, hvor svar vil foreligge om 3-6 måneder. Inntil en eventuell godkjennelse av saken vil klinikkens drift foregå som normalt. Dersom prosjektet skulle bli godkjent gir vi i god tid informasjon om eventuelle endringer hos oss.

 

Vi holder til i Semsveien 51  Asker.
Svært gode parkeringsforhold rett utenfor inngangsdøren
………………………………………………………………………………………..