Til kunder ved O’ptimum Dyrehospital Asker AS

På grunn av at lokalene som klinikken leier i dag skal rives, har jeg vært nødt til å finne en alternativ løsning for min virksomhet.

Min intensjon har vært å forsette som dyrlege i Asker, og jeg har derfor valgt å inngå et samarbeid med Asker Dyreklinikk AS på Hvalstad. Asker dyreklinikk er en veldrevet institusjon med bred faglig kompetanse. Dessuten har klinikken nær geografisk beliggenhet i forhold til Semsveien 51.
Fra 3. juli 2017 vil jeg være å treffe ved Asker Dyreklinikk AS, Hvalstadveien 41, 1395 Hvalstad, telefon 66 84 86 10 og hjemmeside: www.askerdyreklinikk.no. Jeg vil være på jobb mandag, onsdag og fredag.

Jeg vil ha normal drift ved O’ptimum Dyrehospital t.o.m. 30. juni 2017 (telefon 66 75 20 10).
Fra 3. juli må alle timebestillinger ringes inn til Asker Dyreklinikk AS.
Jeg ønsker å fortsette som dyrlege for deres kjæledyr, og håper at vi sees på Hvalstad.

Med vennlig hilsen

Kari Anne D. Skretteberg
Telefon 901 86 968

 

 

Åpningstider:
Mandag kl 10:00-18:00
Tirsdag kl 10:00-16:00
Torsdag kl 10:00-18:00
Onsdag og fredag kl 10:00-16:00
Lørdag: etter avtale
Timebestilling telefon: 66 75 20 10
Midlertidig åpningstider.Ved behov utenom åpningstidene, kan veterinær kontaktes på tlf 90186968

Vi holder til i Semsveien 51  Asker.
Svært gode parkeringsforhold rett utenfor inngangsdøren
………………………………………………………………………………………..